Tıbbi Biyoloji Nedir? Nasıl Tıbbi Biyolog Olunur? Tıbbi Biyologlar Ne İş Yapar? | Biyoloji Bölümü

 Biyoloji, konudan uzaklar tarafından hiç duyulmamış ismiyle ise dirimbilimi. Genel olarak canlıları inceleyen bilim dalı. Biyoloji ile ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan bilim insanlarına ise biyolog veya dirimbilimci adı verilir.

Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır demiştik. Bu canlılar arasında hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroskobik canlılar yer alır. Temelde canlılar 6 grupta incelenir:

 • Monera  alemi.
 • Arkeler  alemi.
 • Protista  alemi.
 • Fungi  aleai.
 • Bitkiler  alemi.
 • Hayvanlar  alemi.
tıbbi biyoloji

Canlıları canlı yapan, onların ortak özellikleridir. Bunlar hücresel yapı, metabolizma, homeostazi, solunum, sindirim, boşaltım, dolaşım, beslenme, çoğalma, hareket, büyüme ve gelişme, çevresel uyarılar tepki ve ölümdür. Biyolojinin alt dallarından bir tanesi de tıbbi biyolojidir. Peki, tıbbi biyoloji nedir?


Tıbbi Biyoloji Nedir?

Tıbbi biyoloji, doğum ile ölüm arasındaki biyolojik tüm olayları incelemektedir. İnsanın doğumu da ölümü de çevresel faktörler ile yakından alakalı olduğu için tıbbi biyoloji insan biyolojisini incelerken, ekolojik ilişkiden de dolayı hayvan, bitki, toprak, su hava biyolojisi ile de yakından ilgilenir.

Tıbbi biyoloji nedir, sorusuna verilecek en net cevap şudur:

Tıbbi biyoloji tıpta, sağlık hizmetlerinde ve laboratuvar teşhislerinde pratik uygulamalara sahip olan bir biyoloji alanıdır. Tıbbi biyoloji ile ilgilenen bilim insanlarına ise tıbbi biyolog adı verilir.


Tıbbi Biyolog Ne Demektir?

Tıbbi biyolog hastalıkların moleküler mekanizmalarını inceleyen ve bunlar ile biyolojik olayları karşılaştırıp aralarında ilişki kurabilen kişidir. Bu süreç boyunca edindiği bilgileri hastalık teşhislerinde ve tedavilerinde kullanır. Tıbbi biyolog temel ve uygulamalı araştırmalar yapar ve bilim insanı olarak sayılır.

Tıbbi Biyolog Nasıl Olunur?

Tıbbi biyolog olmak için lise öğretiminden sonra Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp veya Tıbbi Laboratuvar  bölümlerini okurayarak buralardan mezun olmak gerekmektedir. Burada bahsedilen bölümlerden mezun olan kişiler "biyolog" ünvanını almaya hak kazanmaktadırlar.

Tıbbi Biyolog Ne İş Yapar? 

Uzun ve hassas çalışmalar yapan tıbbi biyologların bir takım görevleri vardır. Bu görevlerden bazıları şunlardır:

 • Moleküler genetik ve moleküler biyoloji alanında sahip olduğu bilgiler doğrultusunda araştırmalar yapmak
 • Teratoloji ve insan genetiği hakkında bilgi edinip bu alan üzerinde çalışmalar gerçekleştirmek
 • Bilimsel çalışmalar yaparken laboratuvar yöntemlerinden istifade etmek
 • Veri değerlendirmesi yapıp hangi yolun daha mantıklı olacağı kararını vermek
 • Deneyler yapıp bu deneylerde hayvanlar ve bitkiler kullanmak
 • Canlıların yapılarını incelemek
 • Biyolojik dengeyi sağlamak için deneyler gerçekleştirmek
 • Bakteri, virüs ve parazitler hakkında bilgi toplamak, bu bilgiler ile virüs, bakteri ve parazit çeşitlerini bulup onların üreme şekillerini incelemek ve tüm bunların canlılar üzerindeki etkisi hakkında araştırma yapmak
 • Laboratuvarda bulunan ve kullanılan araçların steril olmasını sağlamak.

Tıbbi Biyologlarda Olması Gereken Özellikler

Tıbbi biyolog olmak isteyenlerin kendisinde görmesi gereken özelliklerden bazıları şunlardır:
 • Bilimsel alanda çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler yapmaktan zevk almak,
 • Fen bilgisi ve matematik derslerine ilgi duymak,
 • Araştırmayı sevmek ve araştırma yaparken sabır göstermek,
 • Araştırma ve yapılan genel çalışmalarda başladığı işi bitirmek.

Tıbbi Biyolog Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekiyor?

Üniversitelerin tıp fakültesinde yer alan tıbbi biyoloji bölümünden mezun olan kişiler, tıbbi biyolog unvanına sahip olurlar.

Tıbbi biyoloji alanında çalışmalar yapmak ve bu alanda daha da gelişmek için tıbbi genetik yüksek lisans yapmakta fayda var. Tıbbi genetik te adından da anlaşılacağı üzere genler üzerinde çalışır. Tıbbi biyolojinin çalışma, araştırma ve inceleme alanında da yine genler vardır. Tıbbi genetik yüksek lisans yapmak bu alada daha da gelişmek ve konuya daha hakim olmak için yararlı olacaktır. 

Tıbbi genetik, genlerde meydana gelen bozukluklar sonucu meydana gelen kalıtsal veya kalıtsal olmayan hastalıkların belirlenmesi, genetiğinde bozukluk olan kişi veya kişilerin, akrabalarının ve dünyaya gelecek olan çocuklarının olası risklerinin belirlenmesi ve bununla alakalı önlem alınmasına yönelik laboratuvar ya da klinik çalışmalarını kapsar.

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Sosyal içerik ve Teknoloji

Dijital dünya