Psikopat Nedir? Sosyopat Nedir? - Psikopat ve Sosyopat Farkları Nelerdir? | Psikoloji

 Psikopat ve sosyopat farkı insanların sıkça merak ettikleri konular arasındadır. Psikopat ve sosyopat insanlar arasındaki fark her iki durumun da detaylı olarak bilinmesi ile öğrenilebilir. Psikopat ve sosyopat farkı nedir, psikopat nedir, sosyopat nedir? Bu yazımızda bu sorulara cevap veriyor olacağız...

psikopat ve sosyopat farkı


Psikopat Nedir?

Psikopat halk arasında daha çok ne yapacağı bilinmeyen, çılgın ve genellikle havalı kullanıcı isimleri için kullanılır. Fakat Psikopat nedir diye sorduğumuzda karşımıza çıkan bilgi oldukça nettir.

Psikopat psikolojik problemleri olan, umursamaz, duygusal açıdan sıfıra yakın ve suç işlemeye oldukça yatkın kişiler için kullanılır. Örneğin hiçbir amacı olmadan sadece öldürmek için öldüren seri katiller psikopat nedir sorusunun tam olarak karşılığıdır. Bu kişilerde duygusal açıdan rahatsızlık olmadığı için vicdansızdırlar. Kurbanlarını katleden seri katiller en ufak bir tereddüt etmeden, sanki kahvaltı yapmak kadar normal bir davranışmış gibi cinayet işlerler.

Psikopatların bir takım kişisel özellikleri vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Büyük bir özgüven sahibidirler. İnsanları bu özgüvenleri ile cezbedebilirler. Yaptıkları sabit işlerde genel olarak başarılı olabilirler. Bu durumları işlerinin kötüye gitmesine sebep olmaz. 
 • Psikopatların bir özelliği de olduklarından daha zeki, daha güçlü ve daha bilge olduklarına inanırlar. Başarılı ve güçlü insanlar ile yakınlık gösterirler. Kendilerinin de başarılı ve güçlü olduklarına inanırlar. Özgüvenlerinin bir etkisi de budur. 
 • Psikopatlar sorumluluk duygusuna da sahip değillerdir. Yaptıkları bir eylem ya da düşünceleri sebebiyle en ufak bir pişmanlık veya sorumluluk duymazlar. Yaptıkları eylem her ne kadar toplum normlarına aykırı da olsa bunu yaparlar ve sanki hiç yanlış bir şey yapmamışlar gibi hayatlarına devam ederler.
 • Bencildirler. Başkalarının ne düşündüğü, ne yapmak istediği onların umurunda değildir. Sadece kafalarına estiği gibi davranır, ona göre hareket ederler. 
 • Psikopatlar bir devletin varlığından rahatsız olurlar. Yaptıkları eylem karşısında bir ceza almayı kabul etmezler. Kendilerini kanunların, kuralların üzerinde görürler. Kendilerini sıradan insanlardan daha önemli hissederler.
 • Gençlik yıllarında genelde saldırgan tavır sergilerler. Sürekli sorunları olur, okulda öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı öfkeli olurlar. 
 • Genelde ahlak kurallarını tanımazlar. İlerlemek için, başarılı olabilmek için her şeyi yaparlar. Ne gerekiyorsa, yapılır. Bu süre zarfında kime zarar verdikleri hiç mi hiç umurlarında olmaz.
 • Sağduyuludurlar. Yaralanma, ölüm gibi normal insanları derinden sarsan durumlarda tepkisiz kalabilirler. 
 • Suçluluk hissetmez, pişman olmazlar. Sadece kötü davranışları karşısında ceza almamak için yalandan duygusal hissediyormuş gibi davranırlar. 
 • Hiçbir zaman hatalı olduklarını kabul etmezler. Hatalı olduklarını bilseler bile bunu kabul etmez, bunun yerine manipüle yoluna başvurarak sıyrılmaya çalışırlar.

Bu liste ile psikopat nedir öğrendik.  Şimdi soyopat nedir buna bakalım. Bu sayede psikopat ve sosyopat farkı nedir, bunu öğreneceğiz.


Sosyopat Nedir?

Sosyopat genel olarak adından da anlaşılacağı üzere sosalik alanında gösterilen bir anti durumdur. Sosyopatlar genelde topluma karşı düşmandırlar. Peki, sosyopat nedir? Sosyopatların genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Sosyopatlar kanunlara uymamak ve toplumsal kuralları çiğnemek gibi bir eğilim gösterirler. Toplumun kuralları umurlarında değildir.
 • Sahte lakap ve kimlikler kullanarak başkalarını kişisel çıkarları için kandırıp dolandırırlar.
 • Yaptıkları eylemlerin artı ve eksilerini göremezler, uzun vadeli plan yapamazlar. 
 • Saldırgan davranışlar sergilerler. Sadece bu sebeple bile arkadaşlık ilişkileri zayıftır.
 • Başkalarının ve kendisinin güvenliğini hiçe sayarlar. Hiç umursamazlar.
 • Kişisel ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmeme gibi bir davranış sergilerler.
 • Tıpkı psikopatlar gibi suçluluk veya pişmanlık duymazlar. Birine zarar verirlerse bundan dolayı kendilerini hiçbir zaman suçlu konumunda görmezler.
 • Genel olarak psikopatlar gibi bencil, kibirli bir yapıları vardır.

Bu liste ile sosyopat nedir, bunu gördük. Peki, psikopat ve sosyopat farkı nedir?


Psikopat ve Sosyopat Farkı 

Psikopat ve sosyopatların farkları şunlardır:

 • Sosyopatlar başkalarının duygularını umursamazlar ve bunu açıkça belli ederler. Psikopatlar başkalarının duygularını önemsiyormuş gibi yaparlar.
 • Sosyopatlar genellikle saldırgan hareketler sergilerler. Psikopatlar daha çok soğukkanlı davranırlar.
 • Sosyopatlar başkalarının davranışlarını rasyonelleştirirler. Psikopatların ise sahte ilişkileri vardır. 
 • Sosyopatlar iş ve kişisel yaşamı sürdürürken bu alanda başarısız olurlar. Psikopatlar suçlarını örtmek için normal bir yaşam sürdürürler.
 • Sosyopatlar zor da olsa duygusal bağlar oluşturabilirler. Psikopatlar gerçek duygusal bağlar oluşturamazlar. 


Psikopat ve sosyopat farkı ince de olsa bir çizgi ile böyle ayrılırlar. “Psiko” sözcüğü genelde insanların bir akıl hasatlığı ile ilişkilendirilir. Fakat Nöroloji ve psikiyatride “psiko” diye bir terim mevcut değildir. Her zaman özel açıklamalara ihtiyaç duyulur. Toplum arasındaki bilgi eksikliği sebebiyle bu ince çizgi ayırt edilemiyor ve doğal olarak ta yanlış kullanılıyor.

Kişiler psikopat olduğu halde psikopat olmadığını düşünür.  Fakat gizli psikopat belirtileri gösteren kişilerin kendilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.


Gizli Psikopat Belirtileri

Eğer çevrenizde biri varsa ve bu kişinin psikopat olup olmadığından kendisi de siz de emin değilseniz gizli psikopat belirtileri gösterip göstermediğine bakabilirsiniz.

Gizli psikopat belirtileri başlıca şunlardır:

 • Umursamazlık: Başka insanların zor durumları, problemleri kendisini hiç alakadar etmez, bu durum karşısında büyük bir umursamazlık sergilerler.
 • Duygularda Sığlık: Zayıf duygulara sahiptirler. Utanç, suçluluk, mahcup olma gibi duygulardan oldukça uzaktırlar.
 • Sorumluluk Kabul Etmeme: Psikopat kişinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de sorumluluk kabul etmemeleridir.
 • Yalancılık: Sürekli olarak yalan söyler, bahane uydururlar. Kendilerinin haksız olduklarını asla kabul etmezler.
 • Aşırı Özgüven: Gizli psikopat belirtileri arasında en belirgin özellikler arasında yer alır. Normal bir insan özgüvenli olabilir fakat bir psikopatın özgüveni zirvedir. Bu sebepten psikopatlar çok iradeli gözükürler. (İradenizi nasıl daha güçlü hale getirebileceğinizi merak ediyorsanız İrade Nasıl Güçlendirilir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.)
 • Dikkat Dağınıklığı: Psikopatlar dikkatlerini uzun süre bir şey üzerinde tutamazlar. Çok hızlı bir şekilde dikkatleri dağılır.
 • Şiddet: Psikopatlar genel olarak şiddete meyillidirler.

Bu özellikler psikopatlardan büyük oranda bulunur. Fakat gizli psikopat belirtileri olarak da karşımıza çıkar. Bu özellikler bir kişide bir süredir bulunuyorsa bir uzman ile görüşmesinde büyük fayda olacaktır. Yorum Gönder

0 Yorumlar

Sosyal içerik ve Teknoloji

Dijital dünya